Hva er buddhisme?

Buddhismen har foskjellige nyanser fra område til område i Asia

https://watthai.no/wp-content/uploads/2017/06/buddha-wallpaper-1200x675.jpg

Buddhisme er en praksis som bygger på erfaring. En buddhist søker ikke etter høyere tilstander eller absolutte sannheter i en ytre verden, men ønsker å erkjenne sinnets natur og oppleve verden som den er. Buddhas metoder har vært virksomme i 2500 år, og i dag brukes for å oppnå innsikt i sinnet.

Buddhisme er filosofi og praksis hvor ord blir til handling. Buddhistforbundet i Norge har et medlemssamfunn som kan inndeles i to grupperinger: Den første representerer tradisjonell buddhisme i de landene medlemmene kommer fra, representert ved Det vietnamesiske buddhistsamfunn (Vietnam), Den thailandske buddhistforening (Thailand), Den burmesiske theravada buddhistforening (Myanmar), Khmer buddhistforening (Kambodsja) og Tisarana buddhistforening (Sri Lanka).

Wat Thai Gardermoen Buddhistforening praktiserer spesielt Den thailandske buddhistforening slik den praktiseres i Thailand

Buddhas lære er en usentimental vei til frihet og lykke. Den bygger på erfaring uten dogmer eller regler som du tvinges til å følge. Buddhas lære tar utgangspunkt i livet som det er. Buddha underviste fordi han ønsket at alle skulle oppleve frihet og glede slik han selv opplevde den. Han ønsket likemenn blant studentene sine, ikke tilbedere.

Fordi buddhismen er fri fra forestillingen om en ytre kontrollerende makt kan den ikke kalles religion i vanlig forstand. Målet for praksisen er å erkjenne sinnets natur, det å selv bli en Buddha. Praksisen består i å berolige sinnet og bryte ned forestillingen om et fast og uforanderlig jeg. Øvelsen kalles meditasjon.

Buddhismens metoder til frihet og lykke har blitt praktisert i 2500 år. Helt fra den historiske Buddhaens tid har mange erkjent sinnets natur, og buddhismens metoder er like virksomme i vesten i dag som de har vært i østen.

De fleste buddhister i Norge har bakgrunn i andre land. Ser vi på SSB sine tall ser vi at det i 2015 var 22.061 personer med bakgrunn fra Vietnam, 17.314 fra Thailand, 9.984 fra Kina og 4.043 fra Myanmar, for å nevne noen land med en stor andel buddhister. Tar vi utgangspunkt i prosentdelen buddhister i slike land vil et anslag på buddhister med innvandrerbakgrunn i Norge ligge på rundt 38.000. Det er ingen data på hvor mange norske buddhister som har vestlig bakgrunn. Men langt flere enn de 1800 av Buddhistforbundets medlemmer som har etnisk norsk bakgrunn, omtaler seg som buddhister. Til sammen kan antallet buddhister i Norge derfor anslås til i overkant av 40.000. Dette utgjør 0,8 % av befolkningen i Norge. I Europa er det nærmere 3 millioner buddhister. Globalt er tallet på buddhister anslått til ca. 535 millioner.

Buddhismen i Thailand

I thailand har man sitt eget særpreg på buddhismen.

https://watthai.no/wp-content/uploads/2017/06/monks-in-thailand-1200x675.jpg

‘Wat’ på thailandsk betyr ganske enkelt ‘tempel’ og er en fellesbetegnelse på buddhistiske templer og munkeklostre i Thailand. Vanligvis består et slikt tempel av en rekke ulike bygninger, helligdommer og monumenter innenfor et avgrenset tempelområde omgitt av murer. Det er i dag ca 31.200 wats spredt over hele Thailand. Disse er inndelt i to hovedgrupper – de som har lov til å utføre religiøse seremonier og de som kun utgjør boliger for munker.

Thailandsk buddhisme er en benevnelse på buddhismen i Thailand. Den domineres av Theravada-tradisjonen, som praktiseres av 93.6% av landets befolkning. Den er også blandet med folketro, så vel som med kinesiske religioner fra den store Thaikinesiske befolkningen.

Buddhistiske templer i Thailand er karakterisert ved sine store, gyldne stupaer. Den buddhistiske arkitektur i Thailand er svært lik den i andre Sørøst-Asiatiske land, spesielt Kambodsja og Laos, som Thailand deler en kulturell og historisk arv sammen med.

https://watthai.no/wp-content/uploads/2017/06/vipps-KV-banner-2500-1-1200x1200.png

สมาคมวัดพุทธไทยในการ์เดอร์โมน
(เดิมชื่อวัดพุทธสมาคมฟุตบอลคลับปลา)
Trondheimsvegen Jessheim 727
2054 Mogreina
+(47) 639 71 310
+(47) 916 50 914
+(47) 916 50 915