สมาคมวัดพุทธไทยในการ์เดอร์โมน
(เดิมชื่อวัดพุทธสมาคมฟุตบอลคลับปลา)
Trondheimsvegen Jessheim 727
2054 Mogreina
+(47) 639 71 310
+(47) 916 50 914
+(47) 916 50 915