Søk medlemskap hos oss!

Wat Thai Gardermoen Buddhistforening en en ideel organisasjon som er bygd på medlemskap og drives av medlemmene selv.

=

Hvorfor medlemskap?

Fordi dette er DITT tempel og DITT felleskap!


GRATIS Medlemskap

Å være medlem hos er altså GRATIS og innebærer likevel at du er en del av vårt felleskap. Siden dette er en ideell organisasjon er vi avhengig av et betydelig antall medlemmer for å kunne drive forsvarlig og effektivt.

Du har påvirkningskraft

Alle medlemmer er med og drifter vår organisasjon. Det er altså fellesskapet som bestemmer hvordan Wat Thai Gardermoen skal drives fra år til år og gjennom felles møter, årsmøte og årlig generalforsamling legges premissene og grunnlaget for selve driften. Generalforsamlingen velger tidspunkt for årsmøte og styrets medlemmer velges på årsmøtet av en nedsatt valgkomite.

Økonomisk støtte

Det finnes forskjellige typer økonomiske støtteordninger som vi som organisasjon kan søke om. Det kan være fra vår aktuelle kommune, fylke eller fra staten.

Våre medlemslister oppbevares trygt og personinformasjon deles ikke med noen. Når den norske stat skal vurdere støtteordninger basert på antall medlemmer, kreves det at listene oversendes konfidensielt.

Derfor kan du føle deg trygg på at all informasjon som deles med oss, blir mellom oss og skal kun benyttes til intern saksbehandling. De oppgitte e post adresser blir benyttes til kommunikasjon mellom oss og våre medlemmer.

Lover og regler

En forening er en selveiende sammenslutning som skal fremme ett eller flere bestemte formål av humanitær, sosial eller lignende art. Foreninger kan være både åpne og lukket for allmennheten.

Foreningen må ha minst to medlemmer som forener seg om et bestemt formål. Medlemmene kan ikke ha eierandeler i foreningen, og de kan heller ikke under noen omstendighet få utbetalt overskudd fra foreningen. Det er derimot ikke noe i veien for at medlemmer kan være ansatt i en forening og motta lønn, eller de kan fakturere foreningen for arbeid som de gjør i foreningen.

Medlemmene deltar i beslutninger som treffes gjennom foreningens øverste organ, som er årsmøtet. Der skal alle medlemmene ha møterett og stemmerett. På dette møtet skal blant annet årsregnskapet legges frem og godkjennes. Det er vanlig at foreninger har et styre og velger styremedlemmer på årsmøtet.

En forening har ikke plikt til å registrere seg hos Brønnøysundregistrene, men normalt er det praktisk fordi foreningen får tildelt et organisasjonsnummer. Hvis foreningen driver næringsvirksomhet, skal den registreres i Foretaksregisteret.

Les mer om dette ved å klikke på lenken under:
https://watthai.no/wp-content/uploads/2017/06/vipps-banner-2500-2-1200x189.png

สมาคมวัดพุทธไทยในการ์เดอร์โมน
(เดิมชื่อวัดพุทธสมาคมฟุตบอลคลับปลา)
Trondheimsvegen Jessheim 727
2054 Mogreina
+(47) 639 71 310
+(47) 916 50 914
+(47) 916 50 915